amerika gazete haberleri haberler
Kitap

İslam siyasi düşüncesi okuma önerileri! Türk siyasi düşüncesi okuma önerileri!

Bu içerikte genel olarak İslam ve Türk Siyasi düşüncesi ile ilgili okuma önerilerini bir liste olarak sizlerle paylaşıyorum. Türk ve İslam siyasi düşüncesi, gelenekleri, devlet ve iktidar kavramları hususunda Türkçe olarak bulabileceğiniz yerli ve yabancı kitapları listeledim. İngilizce ve diğer dillerde var olan bu konular ile ilgili önemli eserleri listeye dahil etmedim.

İyi okumalar!

Cem Zorlu – İslam Tarihinde İlk İktidar Mücadelesi

Şinasi Gündüz – Güç,İktidar Ve Kutsal Tanrı-Kral’dan Tanrı-İnsan’a

Hilmi Ziya Ülken – Hakimiyet

Abdurrahim Şen – İslam Hukuk Düşüncesinde İktidar ve Meşruiyet

Adanan Demircan –  İslam Tarihinin İlk Asrında İktidar Mücadelesi

Kamuran Gökdağ – İktidar Teleolojisi

Rıdvan Özdinç – İtikat ve Siyaset Sünni Kelamında İmamet-Hilafet Meselesi

Kolektif İlem – Geçmişten Günümüze Hilafet

Ahmet Ağırakça – İslam Tarihinde İlk Siyasi Hareketler Hilafet-Saltanat Mücadelesi

Kolektif Fecr – Hilafet Nedir Ne Değildir?

Aydın Taneri – Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün

Şahin Uçar – Mülk ve Hilafet

Hasan Gümüşoğlu – İslamda İmamet Ve Hilafet

Cabiri – Arap Aklının Oluşumu

Cabiri – Arap Siyasal Aklı

Ömer Dinçer – Siyasetnameleri Yeniden Okumak

Kadir Canatan – İslam Siyaset Düşüncesi ve Siyasetname Geleneği

Özgür Kavak ve Lütfi Sunar – İslam Siyaset Düşüncesi

Sadeddin Gömeç – Türk Hun Tarihi

Mehmet Öz – Kanuni Kadimin Peşinde

Jean Paul Roux – Türkler Tarihi

Jean Paul Roux – Mit ve Efsane Kral

Tuncer Baykara – Türk, Türklük ve Türkler

Sait Başer – Kutadgu Bilg’de Kut ve Töre

Patricia Crone – Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce

Bahaeddin Ögel – Türklerde Devlet Anlayışı

Bahaeddin Ögel – İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi

Halil İnalcık – Osmanlı’dan Devlet Hukuk ve Adalet

Sefa Özkaya – Türk Askeri Kültürü

Fuad Köprülü – Hanedanlar, İnsanlar ve Yerler

Vlademir Barthold – Halife ve Sultan

Özlem Bağdatlı – İslam Siyasi Düşüncesinin Kavramsal Temelleri

Nurullah Yazar – Büyük Selçuklu Devleti’nde İktidar Mücadeleleri

Namık Sinan Turhan – Hilafet: Erken İslam Tarihinden Osmanlı’ya Kadar

Nurullah Yazar – Büyük Selçuklu Döneni İslam Siyaset Düşüncesi

Mustafa Özkan – Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi

Ahmet Akbulut – Sahabe Dönemi İktidar Kavgası Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı

Şaban Öz – Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi

Sıbgatullah Kaya – Üç Gelenekte Devlet

Özgür Önder – Yönetimde Adalet ve Saadet Bir Nasihatname Geleneği Olarak Siyasetname

Şeniz Anbarlı Bozatay – Eski Türk Devlet Anlayışında İktidar ve Hakimiyet

Yüksel Kanar – İktidar ve Adalet İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasetnameler

Ahmet Taşağıl – Kök Tengri’nin Çocukları

Konuralp Ercilasun – Asya Hunları

Peter Golden – Türk Halkları Tarihine Giriş

Umut Güner

Tarihçi yazar Umut Güner, Ortaçağ Tarihi, Siyaset ve İktidar Felsefesi ile Politik Kuramlar alanlarında ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu